Muzica noastră

Transmitem muzică

  • fără reclame sonore, comentarii, jingle
  • instrumentală
  • douăzeci şi patru ore pe zi, tot anul
  • foarte conştiincios selectată – ne-am bazat pe cei 10 ani de experienţă ca editori
  • a cărei criteriul de bază în ceea ce priveşte selectarea o reprezintă influenţa pozitivă asupra celui care o ascultă, nu legile pieţei
  • evaluată pozitiv de către medici, moaşe şi medicii psihologi
  • gratuită

Descărcaţi gratuit aplicaţia
pe telefonul mobil